Ειδικές Εφαρμογές

Καταγραφή και παρακολούθηση εντολών και παραπόνων δημοτών

 • Καταγραφή και παρακολούθηση εντολών και παραπόνων δημοτών
  • Με όλα τα απαραίτητα στοιχεία εντολέα:
   • τον τόπο (Δημοτική ενότητα- οδό αριθμό κλπ),
   • την υπηρεσία,
   • τον αρμόδιο χρέωσης εκτέλεσης παραπόνου.
  • Παρακολούθηση Διεκπεραίωσης Εντολής
  • Παρακολούθηση Επαναλαμβανομένων Εντολών
  • Δυνατότατα Αναζήτησης κλήσεων από τoν αριθμό τηλεφώνου, την οδό, το επώνυμο εντολέα κλπ
  • Δυνατότητα Αντιγραφής τελευταίας εντολής-παραπόνου του Εντολέα
  • Παρακολούθηση Εντολέων Δημοτών βάση της δραστηριότητας τους (αριθμό κλήσεων κλπ)
 • Εκτυπώσεις
  • Λίστα Εντολών
  • Δελτίο Δημοτών
  • Εντολές Δημοτών
  • Ατομικές Εντολές
 • Έξοδος αποτελεσμάτων σε Excel.
 • Στατιστικά ανά Δημοτική Ενότητα, Υπηρεσία, Αρμόδιο, Εντολέα
 • Αποστολή Εντολών στους αρμοδίους με Email σε μορφή PDF , Excel κλπ
 • Διάφορα υποπρογράμματα Προβολών – Αναζητήσεων
 • Δυνατότητα Προσαρμογής και Οργάνωσης εφαρμογής ανά χρήστη όπως (Menu, Επιφάνεια εργασίας, Αγαπημένα)

Διαχείριση Αποφάσεων Δημοτικών Οργάνων

 • Πλήρες Συνεργασία με Microsoft Word.
 • Καταγραφή και παρακολούθηση Αποφάσεων. Αναλυτικότερα:
  • Διαχειρίζεται τις αποφάσεις:
   • του δημοτικού Συμβουλίου,
   • του Δημάρχου,
   • της Επιτροπής ποιότητας
   • όλων των Δημοτικών Οργάνων και άλλων ΝΠΔΔ .
  • Παρακολουθεί όλη τη διαδικασία που ακολουθείται από εισηγήσεις θεμάτων και συνεδρίαση έως και την έκδοση της απόφασης.
  • Προσφέρει παράλληλα αυτόματη μετατροπή των θεμάτων των συνεδριάσεων σε απόφαση.
  • Αποστέλει με email τις Προσκλήσεις της συνεδρίασης μαζί με τα συνημμένα αρχεία εισηγήσεων και Αποφάσεων.
 • Έκδοση όλων των εγγράφων σε PDF και ηλεκτρονική παρακολούθησή τους.
 • Πρόσβαση στα έγγραφα Αποφάσεων (PDF) από όλους τους αρμόδιους υπαλλήλους .
 • Σύστημα ελέγχου πρόσβασης που επιτρέπει τη χρήση σε ομάδες χρηστών με συγκεκριμένα δικαιώματα, τα οποία τα καθορίζει ο διαχειριστής του συστήματος.

Στατιστική εποπτεία δεδομένων

 • Συνεργασία με το λογισμικό οικονομικής διαχείρισης.
 • Απευθείας ανάγνωση των δεδομένων
 • Προβολή αποτελεσμάτων σε γράφημα ( Ράβδους – Πίτες – Στήλες – Γραμμές ).
 • Εκτύπωση όλων των γραφημάτων .
 • Έξοδος αποτελεσμάτων σε Excel.
 • Στατιστικά αποτελέσματα σε όλα τα module:
  • Παραστατικά,
  • εντάλματα,
  • οίκοθεν,
  • χρηματικούς καταλόγους,
  • γραμμάτια είσπραξης,
  • πληρωμές,
  • αποδόσεις κλπ
 • Λειτουργία σύμφωνα με τα μοντέλα Client – Server και Think Client. Παροχή πρόσβασης σε απεριόριστο αριθμό  χρηστών, με πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα σύγχρονα δίκτυα και οι τηλεπικοινωνίες.
 • Σύστημα ελέγχου πρόσβασης  επιτρέπει την χρήση σε ομάδες χρηστών με συγκεκριμένα δικαιώματα, τα οποία τα καθορίζει ο διαχειριστής του συστήματος.

Διαχείριση Διαφύλαξης Αρχείων (BACKUP Χρηστών)