Νομική συμβουλή

Ο ιδιοκτήτης αυτού του δικτυακού τόπου είναι Tsakiris Υπηρεσίες Πληροφορικής

Λεωφόρος Στρατού 1
Πολίχνη
56429 Greece / Ελλάδα

Αριθμός ΑΦΜ: EL036239621

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη:

  • Αριθμός Τηλεφώνου: 2310587584
  • Διεύθυνση email: info@tsakiristech.gr
  • Αριθμός φαξ: 2310587585