Η δραστηριότητά μας συνίσταται στη σύμπραξη ανθρώπων της πληροφορικής που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο χώρο μας έως και πλέον των 25 ετών.

Η εμπειρία μας αυτή, περισσότερο από δύο δεκαετίες, μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τα πλέον απαιτητικά θέματα στο τομέα ενασχόλησής μας στη πληροφορική.

Η δραστηριότητά μας αφορά:

  • Υποστήριξη τοπικών δικτύων και επικοινωνιών.
  • Ασφάλεια Δικτύων και Υπηρεσίες Πιστοποίησης κατά ISO 27001.
  • System Integration.
  • Ψηφιοποίηση βιβλίων-αρχείων (scanning & data entry) με χρήση σαρωτών κατασκευής μας.
  • Υποστήριξη Δημόσιου Τομέα με εξειδικευμένες εφαρμογές.
  • Ανάπτυξη λογισμικού.