Υπηρεσίες Πληροφορικής

Υποστήριξη Δικτύων - Ψηφιοποίηση - Ειδικές Εφαρμογές - Ανάπτυξη Λογισμικού

Υπηρεσίες Πληροφορικής

Η δραστηριότητά μας συνίσταται στη σύμπραξη ανθρώπων της πληροφορικής που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο χώρο μας έως και πλέον των 25 ετών.

Η εμπειρία μας αυτή, περισσότερο από δύο δεκαετίες, μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τα πλέον απαιτητικά θέματα στο τομέα ενασχόλησής μας στη πληροφορική.

Η δραστηριότητά μας αφορά:

 • Υποστήριξη τοπικών δικτύων και επικοινωνιών.
 • System Integration.
 • Υποστήριξη Δημόσιου Τομέα με εξειδικευμένες εφαρμογές.
 • Ψηφιοποίηση βιβλίων-αρχείων (scanning & data entry) με χρήση σαρωτών βιβλίων κατασκευής μας.
 • Ανάπτυξη λογισμικού.

Υποστήριξη Δικτύων

Σχεδιασμός και εγκατάσταση υποδομών και δικτύων.
Υπηρεσίες συντήρησης.

Ψηφιοποίηση

Ολοκληρωμένη λύση Σάρωσης και ψηφιακής αρχειοθέτησης εντύπων με ειδικούς ταχυσαρωτές και λογισμικό δικής μας κατασκευής.

Ειδικές Εφαρμογές

 • Καταγραφή & Παρακολούθηση Eντολών – Παραπόνων Δημοτών.
 • Διαχείριση Αποφάσεων Δημοτικών Οργάνων.
 • Στατιστική εποπτεία δεδομένων.
 • Διαχείριση Διαφύλαξης Αρχείων (BACKUP Χρηστών).

Ανάπτυξη Λογισμικού

 1. Καταγραφή και σχεδιασμός λύσης.
 2. Ανάπτυξη κώδικα.
 3. Ποιοτικός έλεγχος λειτουργίας.